Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Al. Partyzantów 28, 24-100 Puławy

Czym dokładnie się zajmujemy?

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Konopnickiej w Puławach jest jedną z form instytucjonalnej pieczy zastępczej. Realizuje zadania przewidziane dla placówki typu socjalizacyjnego czyli zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Więcej

CHCESZ NAM POMÓC?

Przekaż nam 1% podatku!

Szczegółowe dane znajdziesz tutaj

Ostatnie Aktualności

Logotyp i obsługę graficzną zapewnia

Sponsorem i opiekunem technicznym strony internetowej POW jest