Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Al. Partyzantów 28, 24-100 Puławy

Czym dokładnie się zajmujemy?

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Puławach jest jedną z form instytucjonalnej pieczy
zastępczej. Realizuje zadania przewidziane dla placówek typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i
specjalistyczno-terapeutycznego

Więcej

CHCESZ NAM POMÓC?

Przekaż nam 1% podatku!

Szczegółowe dane znajdziesz tutaj

Ostatnie Aktualności

Sponsorem i opiekunem technicznym strony internetowej POW jest: