Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Al. Partyzantów 28, 24-100 Puławy

Historia

W 1960 r. z inicjatywy mieszkańców miasta powstał Państwowy Dom Dziecka w Puławach, w nowo postawionym budynku przy Al. Partyzantów 28, w którym placówka mieści się do dnia dzisiejszego. Dom był przeznaczony dla 125 dzieci, posiadał 24 sypialnie, 6 pomieszczeń do odrabiania lekcji, ponadto kuchnię, stołówkę, świetlicę, pralnię oraz pomieszczenia magazynowe i biurowe.
W 1977 r. Dom Dziecka otrzymał imię Marii Konopnickiej i był w tamtym czasie uważany za najnowocześniejszy obiekt tego typu na Lubelszczyźnie.
W 1997 r. usunięto z nazwy przydomek „Państwowy”, a dyrektorem Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Puławach został Lech Piekarz, który kieruje placówką do dziś.
Do 1999 r. Dom Dziecka był placówką oświatową, a następnie stał się instytucją pomocy społecznej podległą Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Od tej pory placówka przeszła wiele przekształceń mających na celu osiągnięcie standardów opieki i wychowania wyznaczanych przez kolejne ustawy i rozporządzenia ministerstwa.
W 2000 r. obok grup socjalizacyjnych powstała Młodzieżowa Grupa Usamodzielnienia, która przygotowywała wychowanków do opuszczenia placówki i startu w dorosłe życie.
W 2006 r. utworzony został Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, w skład którego wchodziły następujące placówki:
– Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej
– Ognisko Wychowawcze
– Autonomiczna Grupa Usamodzielnienia
– Mieszkania Chronione
W 2008 r. Zespół Placówek przekształcono w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą pełniącą funkcję socjalizacyjną oraz wsparcia dziennego.
W 2010 r. placówka umieszczona decyzją ówczesnego Starosty Puławskiego w połowie dotychczas zajmowanego budynku oraz pozbawiona kuchni i stołówki, a także świetlicy, którą zajęło Ognisko Wychowawcze pozbawione swojego dotychczasowego miejsca.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. uchwałą Zarządu Powiatowego zlikwidowano Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, do czego obligowała ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a utworzono Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. Marii Konopnickiej, która była Placówką typu socjalizacyjnego i obejmowała opieką całodobową 30 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku funkcjonujemy w ramach Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego z trzema Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi.