Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Al. Partyzantów 28, 24-100 Puławy

Kadra

Dyrekcja

Katarzyna Siedlecka – Dyrektor

Specjaliści

Angelika Hemperek – Psycholog
Lidia Welo – Pedagog
Anna Zdrzalik – Terapeuta
Alicja Czarnota – Pracownik socjalny
Elżbieta Myśków-Bochniak – Opiekun dziecięcy

Wychowawcy

POW nr 1: koordynator Urszula Żmudzińska
Wychowawcy: Magdalena Filipowska, Justyna Kruk, Aleksandra Chołuj, Monika Posim.
POW nr 2: koordynator  Iwona Głos
Wychowawcy: Halina Ciupa, Iwona Głos, Katarzyna Rabińska Beata Siwiec.
POW nr 3: koordynator Ewa Wójcik
Wychowawcy: Małgorzata Domańska, Monika Wójcik, Monika Pałgan – Rostowska, Alina Radko, Anna Tuszyńska.

Administracja i obsługa

Ewa Kowalik – Księgowość
Katarzyna Wojewoda – Administrator
Bożena Wenerska, Krzysztof Sołdek, Michał Kruk