Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Al. Partyzantów 28, 24-100 Puławy

O naszym domu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Konopnickiej w Puławach jest jedną z form instytucjonalnej pieczy zastępczej. Realizuje zadania przewidziane dla placówki typu socjalizacyjnego czyli zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Placówka nasza spełnia wymagane standardy. Istnieją w niej bardzo dobre warunki lokalowe, pokoje dwu- lub trzyosobowe dla 30 dzieci. Funkcjonują trzy grupy socjalizacyjne, każda na odrębnej kondygnacji. Wychowankowie mają do dyspozycji: pomieszczenia do wypoczynku i rekreacji, miejsca do nauki oraz kuchnię z jadalnią. W budynku znajduje się także mała sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy. Zagospodarowany jest również  teren rekreacyjny, na którym znajduje się zewnętrzna siłownia z szeregiem urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych.

Placówka ma charakter domu wielorodzinnego, przystosowanego i przyjaznego dzieciom co sprzyja dobrej atmosferze, daje poczucie bezpieczeństwa oraz stwarza dobre warunki życia i rozwoju naszych podopiecznych.