Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Al. Partyzantów 28, 24-100 Puławy
Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich Rodzin

"TĘCZA"

Przy naszej placówce istnieje Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich Rodzin „ TĘCZA”.

Prezesem jest pani Lidia Welo, nasza pedagog.

Członkowie to pracownicy Domu Dziecka.

Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

KRS 0000226106

KONTO dla darczyńców: 77 1240 2412 1111 0010 0602 8117

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju wychowanków domu dziecka poprzez dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, wycieczek, wypoczynku letniego i zimowego. Fundowanie nagród dla wychowanków za osiągnięcia szkolne. Organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań podopiecznych. Pomoc usamodzielniającym się wychowankom w starcie w dorosłe życie. Pomoc usamodzielnionym wychowankom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym.